Zofia Trojanowiczowa - emerytowany profesor w Zakładzie Literatury Romantyzmu IFP UAM; autorka książek Rzecz o młodości Norwida (Poznań 1968), Ostatni spór romantyczny: Cyprian Norwid - Julian Klaczko (Warszawa 1981), Romantyzm - od poetyki do polityki. Interpretacje i materiały (Kraków 2010). Z Jarosławem Maciejewskim wydała też książkę Poznański Czerwiec 1956; we współpracy z Jerzym Fiećko przygotowała antologię Sybir romantyków (II wyd.: 1992 i 1993). Pod naukową opieką Zofii Trojanowiczowej powstał również trzytomowy Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. Zofia Trojanowiczowa uczestniczyła w pracach komitetu redakcyjnego Dzieł Adama Mickiewicza (wydanie rocznicowe), opracowując tom XIII, zawierający Pisma towianistyczne poety. Jest członkinią komitetu redakcyjnego Dzieł wszystkich Cypriana Norwida. W latach 1990-1996 kierownik Zakładu Literatury Polskiej XIX wieku w IFP UAM, potem - kierownik Zakładu Literatury Romantyzmu IFP UAM. W latach 1993-1996 - dyrektor IFP UAM. Zofia Trojanowiczowa uhonorowana została m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1981), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1993), złotym medalem Zasłużony Kulturze - Gloria Artis (2007), Medalem za Zasługi w Upowszechnianiu Twórczości Cypriana Norwida (2010).