Zbigniew Przychodniak: na Uniwersytecie Adama Mickiewicza ukończyłem polonistykę  nietypową, arcyciekawą, nachyloną w stronę wiedzy o teatrze; moimi mistrzami pozostaną na zawsze Profesorowie: Jarosław Maciejewski, Zofia Trojanowiczowa i Dobrochna Ratajczakowa. Pracuję  w Instytucie Filologii Polskiej UAM od 1978 roku. Doktorat nauk humanistycznych (1987) uzyskałem na podstawie rozprawy U progu romantyzmu. Przemiany warszawskiej krytyki teatralnej w latach 1815-1825 (druk: Wrocław 1991); tytuł doktora habilitowanego (2001) – na podstawie książki Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji (Poznań 2001), tytuł profesora – w 2008 roku.

Najpierw pasjonował mnie dramat i teatr, dziewiętnastowieczna krytyka literacka i teatralna, potem publicystyka Wielkiej Emigracji. Owocem tych zainteresowań i działań edytorskich było m.in. wydanie Pism krytycznych i politycznych Maurycego Mochnackiego (Kraków 1996). Zawsze zajmował mnie Mickiewicz i Słowacki; z/za nimi podążam drogami romantyzmu między Wilnem a Paryżem. W równym stopniu interesują mnie przygody romantyzmu we Francji, co perypetie romantycznej świadomości w Wielkim Księstwie Poznańskim.   Interesują mnie zarówno śmiałe interpretacyjne „szaleństwa”, jak rozsądne i solidne, a zawsze aktualne dokumentacje podstawowe – bibliograficzne, biograficzne, prace edytorskie. Od dziesięciu lat z Profesorem Jackiem Brzozowskim (z Uniwersytetu Łódzkiego) pracujemy nad edycją krytyczną poezji Słowackiego; dotąd wydaliśmy Wiersze (Poznań 2005) i dwa tomy Poematów (Poznań 2009).

 

Moja biografia naukowa to moja bibliografia.


Kieruję specjalizacją dokumentalistyczno-bibliotekarską.

 

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2011/2012:

  1. Seminarium magisterskie „Romantyzm i jego fantomy”
  2. Wykład „Historia literatury romantyzmu” (program do pobrania w pliku pdf).

 

Kontakt: zbiniak@amu.edu.pl

Godziny konsultacji: wtorki godz. 13:00 - 14:00, czwartki godz. 14:00 - 15:00