Wojciech Hamerski (1979) – adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu. Zajmuje się literaturą XIX-wieczną, obecnie pracuje nad zagadnieniem ironii romantycznej i jej recepcją we współczesnej teorii literatury. Autor książki Romantyczna troposfera powieści. Interpretacje prozy Kraszewskiego, Sztyrmera i Korzeniowskiego (Poznań 2010). Publikował artykuły m.in. w "Przeglądzie Humanistycznym", "Wieku XIX", "Poznańskich Studiach Polonistycznych", "Pamiętniku Literackim", "Zeszytach Karmelitańskich", "Czasie Kultury" oraz w tomach zbiorowych, redaktor książek (m.in. Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców, Poznań 2011). Współautor literackiej antologii Co piłka robi z człowiekiem? Młodość, futbol i literatura (Poznań 2012). Opiekun Koła Naukowego Romantyków.

 

Kontakt: vothjak@amu.edu.pl

 


HLP, program zajęć do pobrania

adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Zajmuje się literaturą dziewiętnastowieczną, obecnie pracuje nad zagadnieniem ironii romantycznej i jej recepcją we współczesnej myśli humanistycznej. Autor książki Romantyczna troposfera powieści. Interpretacje prozy Kraszewskiego, Sztyrmera i Korzeniowskiego (2010). Redaktor tomów zbiorowych, m.in. Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców (2011), autor artykułów i recenzji publikowanych m.in. w „Wieku XIX”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Pamiętniku Literackim”, „Zeszytach Karmelitańskich”, „Czasie Kultury”. Współautor literackiej antologii Co piłka robi z człowiekiem? Młodość, futbol i literatura – antologia (2012).