Piotr Śniedziewski 

 

Piotr Śniedziewski (1976) – adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta rządu francuskiego (2003–2006 oraz 2009) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007). Autor książek Mallarmé – Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce (wydanie polskie: Poznań 2008; wydanie francuskie: Paryż 2009), Melancholijne spojrzenie (Kraków 2011) i nowego przekładu Kuszenia świętego Antoniego Gustave’a Flauberta (Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2010). Współredaktor tomów zbiorowych: Histoire et fiction (Poznań 2009), Wokół „Pasaży” Waltera Benjamina (Poznań 2009), Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców (Poznań 2011). Współredaktor pisma „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”. Publikował artykuły i tłumaczenia m.in. w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Kresach”, „Twórczości”.

 

Kontakt: piotrsd@amu.edu.pl

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2013/2014: pokój nr 202, każdy piątek od godz. 14:00 do godz. 15:00.

 

Zajęcia w semestrze zimowym roku 2013/2014:

  1. Seminarium licencjackie (pobierz opis seminarium w wersji PDF);
  2. Literatura polska i światowa (romantyzm): filmoznawstwo, 2 rok studiów licencjackich (pobierz program zajęć w wersji PDF);
  3. Wiedza o literaturze (literatura staropolska i romantyzm): filmoznawstwo, 1 rok studiów magisterskich (pobierz program zajęć w wersji PDF).
  4. Lektura arcydzieł literatury we współczesnych kontekstach: specjalizacja - europejska edukacja kulturowa, 2 rok studiów licencjackich (pobierz program zajęć w wersji PDF).