Maciej Junkiert – dr, historyk literatury, absolwent polonistyki i Akademii „Artes Liberales”, adiunkt w Pracowni Badań nad Tradycją Europejską UAM, prowadzi m.in. zajęcia z historii literatury polskiej (klasycyzm po 1795 roku i romantyzm). W 2011 roku obronił pracę doktorską pt. Grecja i jej historia w twórczości Cypriana Norwida. Współredaktor tomów zbiorowych Między językiem a wizualnością (Poznań 2008) oraz Homo politicus. Polityczne aspekty literatury, języka, filmu i teatru (Poznań 2009). Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Napisie”, „Polonistyce”, „Czasie Kultury” oraz w tomach zbiorowych. Współpracuje stale z Instytutem Badań Interdyscyplinarnych UW. Student filologii klasycznej.


Główne zainteresowania naukowe: dziewiętnastowieczne wizerunki Grecji, recepcja greckiego antyku w twórczości Adama Mickiewicza i Cypriana Norwida, religijne konteksty mimesis, dziewiętnastowieczne koncepcje wychowawcze i ich obecność w literaturze, związki hellenizmu z chrześcijaństwem, nowożytna filozofia historii, polska recepcja pism J. Winckelmanna, W. v. Humboldta i F. Schlegla.