Jerzy Fiećko (1960) - dr hab., profesor w Instytucie Filologii Polskiej UAM, od 2009 r. kierownik Zakładu Literatury Romantyzmu. Uczeń dwojga mistrzów, profesora Jarosława Maciejewskiego (pod którego kierunkiem napisał pracę magisterską na temat zesłańczych pamiętników) i profesor Zofii Trojanowiczowej, promotorki rozprawy doktorskiej. Autor książek Rosja, Polska i misja zesłańców. Syberyjska twórczość Agatona Gillera, Poznań 1997, Wyd. WiS; Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu, Poznań 2005, Wydawnictwo Naukowe UAM; Krasiński przeciw Mickiewiczowi. Najważniejszy spór romantyków, Poznań 2011, Wydawnictwo Poznańskie. Opublikował kilkadziesiąt rozpraw i artykułów (poświęconych głównie literaturze XIX wieku) w książkach zbiorowych i periodykach naukowych, m.in. w „Pamiętniku Teatralnym”, „Pamiętniku Literackim”, „Przeglądzie Wschodnim”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”.