Jerzy Borowczyk (1968) – do Zakładu Literatury Romantyzmu trafiłem dzięki prof. Zofii Trojanowiczowej i prof. Jerzemu Fiećce. To oni „zarazili” mnie fascynacją twórczością Mickiewicza oraz literaturą zesłańczą. Pod kierunkiem Zofii Trojanowiczowej napisałem pracę magisterską i doktorat. Ten drugi ukazał się w postaci książkowej w 2003 r. i nosił tytuł Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824. Obecnie zajmuję się dalszymi, zesłańczymi losami autora Dziadów i jego filomackich kolegów – będzie to przedmiotem mojej kolejnej książki. Dokumentacyjny charakter doktoratu doprowadził mnie także do uczestnictwa w specjalizacji doku mentalistyczno-bibliotekarskiej (tutaj najchętniej prowadzę zajęcia z biografistyki literackiej) oraz w Pracowni Dokumentacji Literackiej, której pracami od dwóch lat kieruję. Podczas studiów polonistycznych spory wpływ na moje zainteresowania wywarli także „dwudziestowiecznicy”: prof. Ryszard K. Przybylski, prof. Przemysław Czapliński i prof. Piotr Śliwiński. Zaszczepili mi już chyba na zawsze pasję najnowszą poezją i prozą. To ona doprowadziła do tego, że należę do redakcji „Czasu Kultury” oraz wspólnie z dr. Michałem Larkiem przeprowadzaliśmy wywiady z pisarzami (Rozmowa była możliwa, Poznań 2008), oraz ułożyliśmy własna antologię polskiej poezji XX-XXI wieku (Powiedzieć to inaczej. Polska liryka nowoczesna, Poznań 2011). Moje pasje pozaliterackie? Koty i długie piesze wędrówki (najlepiej górskie lub wzdłuż rzek). No i piłka nożna (oglądanie i granie).

 

Konsultacje: pokój 204, piątek – 11:30 – 13:00

 

Kontakt: jerzybor@amu.edu.pl

 

Plan zajęć w semestrze zimowym roku 2011/2012:


Historia literatury polskiej - klasycyzm po 1795 roku i romantyzm: filologia polska, 2 rok studiów licencjackich (pobierz program zajęć w pliku DOC)

Historia literatury i kultury polskiej od romantyzmu do Młodej Polski, 2 rok studiów licencjackich, makrokierunek (pobierz program zajęć w pliku DOC)