Alina Brokowska-Rychlewska

 

Alina Borkowska-Rychlewska (1975) – adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkini Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM. Autorka książki „Poema muzykalne”. Studia o operze w Polsce w okresie romantyzmu (Poznań 2006). Prace poświęcone literaturze, teatrowi operowemu i krytyce muzycznej XIX stulecia publikowała  m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Pamiętniku Teatralnym”, „Ruchu Literackim”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych” oraz wydawnictwach zbiorowych. W kręgu jej zainteresowań znajdują się przede wszystkim dramat i teatr XIX wieku (zwłaszcza polski, niemiecki i francuski), związki opery z literaturą, filozofią i estetyką romantyczną, problemy przekładu libretta operowego oraz XIX-wieczna krytyka literacka i krytyka teatralno-muzyczna.


Kontakt: ala.br@amu.edu.pl

 

Konsultacje w semestrze letnim 2012/2013: pokój nr 203, środa 12:30-13:30, czwartek 13.00-14.00

 

Plan zajęć w semestrze letnim roku 2012/2013:

  1. Historia literatury polskiej – klasycyzm po 1795 roku i romantyzm: filologia polska, 1 rok studiów magisterskich, czwartek 11.30-13.00 (sala 228) (pobierz program zajęć w wersji pdf)
  2. Analiza dzieła operowego – międzywydziałowa specjalność operologiczna, poniedziałek 9.00-12.00 (Katedra Muzykologii, ul. Słowackiego, sala 2)