Historia literatury polskiej

 

 • Obowiązuje lektura niektórych wstępów do tekstów wydanych przez BN (nazwiska autorów opracowań podano w nawiasie na liście lektur).
 • Student może dokonać 3 przesunięć w obrębie pozycji 12-30 (na przykład przeczytać Irydiona oraz Agaj-Hana, pomijając Pamiątki Soplicy i Pamiętniki kwestarza).
 • Student ma prawo wprowadzić na listę lektur do 3 tekstów spoza kanonu (zamiast utworów z pozycji 12-30) po wcześniejszym uzgodnieniu zmian z osobą prowadzącą zajęcia.

 

Część obowiązkowa:

 

 1. A. Feliński, Barbara Radziwiłłówna (oprac. D. Ratajczak)
 2. A. Fredro, Zemsta (oprac. M. Inglot)
 3. Z. Krasiński, Nie-Boska komedia (oprac. M. Janion)
 4. J.I. Kraszewski, Ulana
 5. A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska (oprac. R. Przybylski)
 6. A. Mickiewicz, Wybór poezji (oprac. C. Zgorzelski)
 7. A. Mickiewicz, Dziady kowieńsko-wileńskie (cz. I, II, IV) i Dziady drezdeńskie (cz. III)
 8. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (oprac. S. Pigoń)
 9. C. Norwid, Vade-mecum (oprac. J. Fert)
 10. J. Słowacki, Kordian (oprac. M. Inglot)
 11. J. Słowacki, Beniowski (oprac. A. Kowalczykowa)

  Część uzupełniająca:

 12. C. Godebski, Wiersz do legiów polskich (oprac. Z. Libera) * J.U.Niemcewicz, Śpiewy historyczne (oprac. Z. Libera)
 13. A. Mickiewicz, Grażyna * Konrad Wallenrod (oprac. S. Chwin)
 14. S. Goszczyński, Zamek kaniowski * Król zamczyska (oprac. M. Inglot)
 15. K. Brodziński, O klasyczności i romantyczności (oprac. A. Witkowska) * M. Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku XIX (oprac. M. Strzyżewski) * J.I. Kraszewski, O powieściopisarzach i powieści (wybór)
 16. A. Fredro, Pan Jowialski (oprac. W. Billip) * Dożywocie (oprac. M. Inglot)
 17. A. Mickiewicz, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego (oprac. Z. Stefanowska) * Prelekcje paryskie (wybór)
 18. J. Słowacki, Liryki * Powieści poetyckie (Jan Bielecki, Żmija, Lambro, oprac. M. Ursel)
 19. J. Słowacki, Balladyna (oprac. M. Inglot) * Anhelli * Król-Duch
 20. J. Słowacki, Horsztyński (oprac. J. Ławski) * Ksiądz Marek (oprac. M. Piwińska) * Sen srebrny Salomei (oprac. A. Kowalczykowa)
 21. Z. Krasiński, Wybór listów (oprac. Z. Sudolski) * J. Słowacki, Listy do matki (wybór)
 22. Z. Krasiński, Irydion * Agaj-Han
 23. C. Norwid, Pierścień wielkiej damy (oprac. S. Świontek) * Quidam
 24. C. Norwid, Trylogia włoska * Czarne kwiaty i Białe kwiaty
 25. J.B. Zaleski, Wybór poezji (oprac. B. Stelmaszczyk-Świontek) * W. Pol, Wybór poezji (oprac. M. Janion)
 26. T. Lenartowicz, Wybór poezji (oprac. J. Nowakowski) * W. Syrokomla, Wybór poezji (oprac. F. Bielak) * K. Ujejski, Wybór poezji (oprac. K. Poklewska)
 27. H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy * I. Chodźko, Pamiętniki kwestarza
 28. N. Żmichowska, Poganka (oprac. T. Żeleński-Boy) * J.B. Dziekoński, Sędziwój * L. Sztyrmer, Powieści nieboszczyka Pantofla
 29. J. Korzeniowski, Kollokacja (oprac. S. Kawyn) * Opowiadania (oprac. S. Kawyn) * Krewni (oprac. S. Kawyn)
 30. J.I. Kraszewski, Poeta i świat * Latarnia czarnoksięska (seria I)

 

Pobierz plik pdf ze spisem lektur